Održana programska skupština UHD, 20. prosinca 2011.

Programska skupština UHD održana 20. prosinca 2011.g. usvojila je Izvješće o dosadašnjim aktivnostima kao i Program rada za 2012. godinu. U izvješću je istaknuto kako je na Osnivačkoj skupštini UHD održanoj 16. lipnja 2011. bilo  nazočno 85 diplomata koji su donijeli odluku o osnivanju Udruge, usvojili Statut te tajnim glasovanjem izabrali tijela upravljanja Udrugom. Danas UHD broji 148 članova.

Konkretne aktivnosti Izvršnog odbora UHD-a obuhvatile su tehničko-organizacijske poslove, programsko-sadržajne aktivnosti te raspravu o aktualnim statusnim pitanjima diplomata u MVPEI.

Promovirajući pozitivna rješenja nastojati će se uspostaviti stalna komunikacija s vodstvom Ministarstva u kojoj će se predstavnici UHD-a zalagati za bolju organizaciju posla u cjelokupnoj službi vanjskih poslova, za dosljednu primjenu normativnih akata i za pravedna radno-statusna rješenja sukladna i normativnim aktima i rezultatima rada svakog pojedinog diplomata. U tom kontekst pripremljena je Platforma za buduću suradnju s vodstvom Ministarstva.

Galerija slika s Programske skupštine