O UDRUZI

Udruga hrvatskih diplomata osnovana je 16. lipnja 2011. godine s ciljem razvoja i unapređenja diplomatske profesije u funkciji ostvarivanja vanjske politike Republike Hrvatske te promicanja i valorizacije ugleda i značaja diplomatske profesije.

Udruga hrvatskih diplomata svoje djelovanje na provedbi vanjskopolitičkih prioriteta Republike Hrvatske temelji na opredjeljenju za visoku profesionalizaciju službe vanjskih poslova kao i na visokoobrazovanim i svestrano osposobljenim diplomatima.

Diplomatska aktivnost podrazumijeva predstavljanje i zastupanje nacionalnih interesa i politike u inozemstvu, zaštitu i obavješćivanje matične države, bilateralno i multilateralno ugovaranje i pregovaranje te informiranje i komuniciranje vanjske politike sa inozemnim i domaćim službenim, stručnim i širim javnostima.

Imajući u vidu svu kompleksnost diplomatske profesije, jedan od temeljnih postulata djelovanja Udruge hrvatskih diplomata dosljedna je profesionalizacija diplomatske službe u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i diplomatsko-konzularnim predstavništvima i misijama RH diljem svijeta. Umijeće pregovaranja, kvalitetno predstavljanje vlastite države, stručno i političko znanje te intelektualna svestranost i agilnost, posebice pri bilateralnim i multilateralnim pregovorima, zahtijevaju stručne i osposobljene diplomate te transparentno pridržavanje propisanih uvjeta za prijem odnosno promaknuća državnih službenika u službi vanjskih poslova kao i pri rasporedu u diplomatsko-konzularna predstavništva RH.

U operacionalizaciji zacrtanih ciljeva pronalazi uporište i u ratificiranim multilateralnim konvencijama, ali i općeprihvaćenim standardima i uzusima djelovanja diplomacije u drugim, napose europskim državama.

Adresa:
Udruga hrvatskih diplomata
Trg Nikole Šubića Zrinskoga 7-8.
10000 Zagreb

tajnik@udruga-hrvatskih-diplomata.hr