ČLANSTVO

 

Članstvo u Udruzi može biti redovno, pridruženo i počasno.

Redovnim članom Udruge može postati svaki diplomat koji iskaže interes za rad u udruzi i prihvaća odredbe ovog Statuta.

Redovni član može biti:

1.     diplomat/kinja zaposlen/a u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske,
2.     diplomat privremeno raspoređen u drugo tijelo državne uprave,
3.     hrvatski diplomat na radu u međunarodnim tijelima i organizacijama,
4.     osoba u statusu ugovornog diplomate za vrijeme mandata u diplomatskoj službi Republike Hrvatske,
5.     umirovljeni diplomat.

Pridruženi član može biti:

1.     osoba koja je stekla diplomatsko iskustvo radeći u diplomatskoj službi Republike Hrvatske poput politički imenovanih diplomata,
2.     bivši vojni diplomat,
3.     djelatnik drugih resora državne uprave koji rade ili su radili u diplomatskoj službi.

Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem značajno pridonijela ugledu diplomatske profesije, ostvarivanju ciljeva Udruge kao i ukupnim doprinosom u području vanjske politike i međunarodnih odnosa.

Osoba koja želi postati članom Udruge podnosi zahtjev Izvršnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.

Članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.

PRISTUPNICA

Žiro račun UHD je HR75 2340 0091 1104 9552 2, a članarina iznosi 100,00 kn.

Popunjenu pristupnicu poslati na adresu Indire Dužević Radić Indira.DuzevicRadic@mvep.hr