Pristupnica

 Udruga hrvatskih diplomata

P R I S T U P N I C A

Ime i prezime:_________________________________

Diplomatsko zvanje:____________________________

E-mail:____________________________

Tel.:________________

Mob:________________

1. U radnom odnosu u:

1.1. Ministarstvu vanjskih i europskih poslova

a) na neodređeno vrijeme

b) na određeno vrijeme

1.2. Dužnosnik/ca (Vlada, HS, UPR, UPV) ________________________

1.3. U drugom tijelu državne uprave:___________________________

1.4. U međunarodnim tijelima i organizacijama __________________________

1.5. Ostalo (advokat, sudac, nezaposlen) _______________________________

2. Umirovljenik/ca

Ovom pristupnicom izjavljujem da dragovoljno pristupam Udruzi hrvatskih diplomata, da prihvaćam sve odredbe Statuta Udruge kao i odluke tijela upravljanja Udruge.

U Zagrebu, ___________

______________________

(potpis)

Sukladno čl. 27. tč. 10. Statuta Udruge hrvatskih diplomata, Izvršni odbor UHD donosi odluku o prijemu novih članova Udruge.