KONTAKTI

Adresa: Udruga hrvatskih diplomata Trg Nikole Šubića Zrinskoga 7-8. 10000 Zagreb

Natali Luilić, predsjednica

Natali.Lulic@mvep.hr

Robert Bogešić, potpredsjednk

Robert.Bogesic@mvep.hr

Indira Dužević Radić, tajnica

 Indira.Duzevic.Radic@mvep.hr