S T A J A L I Š T A U H D-a

O PROFESIONALIZACIJI HRVATSKE DIPLOMATSKE SLUŽBE I PODIZANJU RAZINE RADNIH I LJUDSKIH PRAVA DIPLOMATA

„Vraćanje dostojanstva hrvatskoj profesionalnoj diplomaciji – esprit de corps“

  • Poštivanje i unaprjeđenje prava i dostojanstva profesionalnih diplomata, kao i pridržavanje odgovornosti od strane profesionalnih diplomata u skladu s ključnim zakonima i propisima koji reguliraju njihovo djelovanje i ponašanje.
  • Priprema predsjedanja Vijećem EU 2020, koje će najvećim dijelom iznijeti profesionalni diplomati svojim znanjima, iskustvom i profesionalnošću. Stoga je izuzetno bitno da su diplomati vrhunski profesionalci i zadovoljni ljudi, što će biti najbolja garancija uspješnog izvršenja.
  • Donošenje novog Zakona o vanjskim poslovima na uključiv i transparentan način, koji će ojačati i zaštititi diplomatsku profesiju.

Za ispunjenje ovih ciljeva, predlažemo ukratko sljedeće mjere:

1. REDOVNA I SUSTAVNA KOMUNIKACIJA ČELNIŠTVA UHD-a S NAJVIŠIM DUŽNOSNICIMA MVEP-a

Jednom godišnje s ministricom/ministrom vanjskih poslova i najmanje triput godišnje s glavnom tajnicom/tajnikom MVEP-a.

2. PITANJA MATERIJALNOG STATUSA HRVATSKIH DIPLOMATA

Koeficijenti, uplata mirovina, zdravstveno osiguranje, prekovremeni sati i ostale naknade i materijalna prava.

3. UPUĆIVANJE NA RAD I AKTIVNOST DIPLOMATA U DM/KU

Dugoročno, transparentno i uključivo planiranje karijernog razvoja diplomata s obzirom na profesionalni razvoj i obiteljske prilike.

Postupak odabira kandidata za DM/KU na osnovu natječaja sa svim pravima i obvezama, te u roku 6 mjeseci do godine dana ranije u odnosu na planirani datum početka rada u DM/KU.

Prilagodba sistematizacije radnih mjesta u DM/KU-ima potrebama posla uz poštivanje diplomatske profesije. Utvrđivanje točnog minimalnog trajanja rasporeda na rad/razdoblje rada u DM/KU, kao i upućivanje na tzv. ispomoć, te ostali slučajevi i modaliteti upućivanja na mandate.

4. ZAŠTITA OBITELJI I RODITELJSKIH PRAVA

Utvrditi obveze hrvatske službe vanjskih poslova u skrbi za obitelji diplomata u svim aspektima (porodiljni dopust, školovanje djece, prava supružnika), kako bi se provela ustavna obveza čl. 61. Ustava RH, prema kojoj država štiti majčinstvo, a obitelj je pod osobitom zaštitom države.    

5. NAPREDOVANJE, OCJENJIVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE – ZADRŽAVANJE KVALITETNIH, MLADIH KADROVA

Napredovanje po ispunjenju jasnih kriterija u predviđenom terminu uz obvezu završetka DA, te odrađenog mandata za viša diplomatska zvanja. Objava napredovanja.

Popunjavanje upravljačkih mjesta, uključujući veleposlanička, temeljem objavljenih natječaja s prijedlogom da najviše 10% veleposlanika može biti imenovano izvan redova profesionalnih diplomata.

Podizanje razine zahtjevnosti i ugleda savjetničkog ispita.

Usavršavanje postojećeg postupka ocjenjivanja i motiviranja profesionalnih diplomata (godišnje priznanje/odličje za istaknuti rad i sl.).

Poštivanje i njegovanje obveze stručnog usavršavanja i njegovo adekvatno vrednovanje.

6. POTPORA MEĐUNARODNIM KANDIDATURAMA DIPLOMATA, SEKUNDIRANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I SUDJELOVANJE U MIROVNIM MISIJAMA/OPERACIJAMA

Učinkovit i planiran sustav potpore hrvatskim diplomatima koji se natječu za mjesta u okviru EU ili u međunarodnim organizacijama na globalnoj razini.

Vrednovanje ostvarenih sekundiranja kao radnog staža sa svim pravima.

Osnivanje službenog knowledge hub-a za potrebe sudjelovanja civilnih predstavnika RH u mirovnim misijama i operacijama UN, NATO i EU.

7. ORGANIZACIJSKA I TEHNIČKA PITANJA TE UVJETI RADA U SKLADU SA       ZAKONOM O ZAŠTITI NA RADU

Podizanje razine sigurnosti djelatnika MVEP-a u zemlji i inozemstvu.

Ulaganje u materijalnu osnovu rada u MVEP-u, s naglaskom na IT opremu i informatizaciju, ali i uvjete svakodnevnog rada, zdravstvene zaštite, sportskih aktivnosti.

Modernizacija poslovanja i uklanjanje zastarjelih administrativnih i tehničkih postupaka na radu.